Số 2B đường số 10, phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7, 9 a.m. – 7:30 p.m